Setter opp lokal massetesting av skoleelever etter seks nye koronatilfeller