Utviklingen i pandemien viser nå en kraftig økning i smitten. Helse- og omsorgstjenesten i Drammen kommune setter derfor inn tiltak for å beskytte brukere mot smitte og oppfordrer alle til å støtte opp om dette.

Besøk til beboere på institusjon

Ved noen institusjoner i Drammen er det dessverre påvist korona-smitte. Kommunen har derfor måttet gjøre innstramming av besøk til beboere som bor ved disse institusjonene. Beboerne og deres pårørende er varslet og de vil bli holdt løpende orientert om endringer i situasjonen.

– Vi vil åpne opp for besøk igjen så snart situasjonen tilsier det, sier kommunalsjef Hjemmetjenester og institusjon, Trine Aas i en pressemelding.

Institusjonene der det ikke er påvist smitte skal følge besøksrutinen som ble vedtatt etter at pandemien startet. Det er viktig at alle besøk avtales på forhånd.

Hjemmetjenester

Det er flere ansatte som jobber i hjemmetjenesten som er i karantene eller i isolasjon. Det betyr at det må gjøres noen prioriteringer i oppgavene som ytes til brukerne.

Slik prioriterer hjemmetjenesten:

Nødvendig helsehjelp som vurdering og oppfølging av helsetilstand, medisiner, mat, personlig hygiene og toalettbesøkSårstellPraktisk bistand som for eksempel vask av hus, klær og ukentlig hjelp til dusjTED strømper - kan være på i mange dager uten helserisiko, de vil derfor ikke bli tatt av og på morgen og kveld i denne periodenSosiale aktiviteter anbefales ikke av helsemyndighetene, og det vil derfor ikke ytes bistand til det

Enkelte korttidsopphold i institusjon kan også bli utsatt. Dette skjer etter avtale med de berørte.

– Vi greier å gi forsvarlig hjelp til de som mottar tjenester fra kommunen, men vi må nå gjøre prioriteringer med hensyn til oppgaver som ikke er nødvendig helsehjelp, sier Aas.

De som får endringer i hjelpen de mottar fra kommunen vil få informasjon om dette.