Man kan jo undre seg hvorfor de ikke utviste dette engasjementet i forkant av valget. Da viste Høyre og de andre borgerlige partiene, bortsett fra FrP, liten interesse i å diskutere oppløsning. Dem om det. Senterpartiet har vært tydelige hele veien. Viken skal oppløses. Akershus, Buskerud og Østfold skal igjen bli egne fylker igjen.

Regjeringserklæringen fra Hurdal er en stor seier for Senterpartiet. Den slår fast at Akershus, Buskerud og Østfold skal bli tre egne fylker, basert på en søknad fra fylkestinget i Viken. Allerede dagen etter Hurdalsplattformen ble lagt frem, bestilte fylkesrådet i Viken saken som skal legges frem for fylkestinget i februar. Arbeidet er nå i gang. Hvis partiene som gikk til valg på å oppløse Viken, stemmer for, er det flertall med god margin. Vi har ingen grunn til å tro at disse partiene (Arbeiderpartiet, Rødt, SV og FrP) ikke vil stå ved valgløftene sine.

Statsminister Jonas Gahr Støre skrev sågar et innlegg i valgkampen med tittelen «Arbeiderpartiet vil oppløse Viken». Betryggende.

Vi skal ikke oppløse Viken for moro skyld. Senterpartiet baserer sitt standpunkt på en grunnleggende ideologisk plattform om desentralisering og folkestyre. Store enheter, gjør mennesker små, og folk får mindre å si. Det sier seg selv at det demokratiske underskuddet i et fylke med 1,2 millioner mennesker er enormt. Dette er også tilbakemeldingene vi får fra både innbyggere og våre folkevalgte ute i kommunene. Å få oppmerksomhet og bli sett er blitt mye vanskeligere.

Det hagler med påstander om at oppløsning vil bli så forferdelig dyrt. Dette er det ikke belegg for å hevde. Kostnaden for opprettelsen av Viken var på om lag 330 millioner. Nye IKT-systemer var noe av det mest omfattende og kostnadsbærende ved sammenslåingsarbeidet og utgjorde en stor del av totalsummen. Dette er investeringer som etter vår vurdering ikke er bortkastet og som kan dempe kostnadene ved oppløsning. I tillegg er det slik at skolene, tannklikkene, museene mm. ligger der de ligger, og det er ute på virksomhetene de aller fleste av våre ansatte jobber, med å levere tjenester.

Vi har fylkeshus i Sarpsborg, Oslo og Drammen som fortsatt er i bruk og som kan fylles med mer folk ved oppdeling. Vår vurdering er også at å la Viken fortsette vil bli dyrere enn å oppløse. Dette i form av økt byråkrati, større sentraladministrasjon, høyre reisekostnader mm.

Ellers hadde vært fint om Høyre og deres venner hadde vært like opptatt å betale for opprettelsen som de nå er for oppløsningen. Høyre-regjeringen ga Viken usle 45 millioner til sammenslåingen de tvang på oss.

Ved opprettelsen av Viken var det tre fylker som skulle smeltes sammen. Det sier seg selv at det koster og er krevende. Nå skal vi bygge tre organisasjoner ut fra Viken, som ikke skal smeltes sammen med noe annet. Det blir derfor mindre krevende enn det var å slå sammen. Dette kommer til å gå fint.

Senterpartiet står ved valgløftet vårt. Viken skal oppløses.