Seks personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Fire har kjent smittevei, mens for to er smitteveien ukjent. For én av de to med ukjent smittevei foregår det fortsatt smittesporing.

Det er påvist smittetilfeller som berører Galterud skole, og karantene for ansatte og elever ved denne skolen blir forlenget.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

Antall påviste smittetilfeller i Drammen kommune de siste 14 dagene er 146. Dette er tre lavere enn 14-dagerstallet for lørdag 8. mai.

Tallene viser at trenden vi har sett den siste tida med en svak nedgang til smitte fortsetter.