Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet seks nye smittetilfeller med covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.


Alle de smittede har kjent smittevei. En av de smittede har tilknytning til Kongsberg videregående og en annen har tilknytning til Åssiden videregående.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig og det er få nye nærkontakter samlet sett i Øvre Eiker.

Det er med dette registrert totalt 481 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 4. september 2021), hvorav 276 er smittet i 2021.