Koronakommisjonen har fremmet sin rapport om myndighetens håndtering av pandemien. Kommisjonen slakter den norske beredskapen før pandemien. «Det er en alvorlig svikt at regjeringen ikke var forberedt da koronapandemien kom, uttalte kommisjonens leder Stener Kvinnsland da rapporten ble lagt fram.

Regjeringen var varslet om en pandemi, men landet var likevel ikke forberedt. Regjeringen visste at det var stor sannsynlighet for at det ville bli vanskelig å skaffe smittevernutstyr under en pandemi. Likevel hadde Norge ikke noe lager av smittevernutstyr, og helsetjenesten hadde stor utstyrsmangel i starten av pandemien. Særlig ille var det i kommunene.

Rapporten påpeker at de ulike sektorene ikke hadde planer for hvordan man takler en krise som rammer alle sektorer parallelt. Jeg mener at det viser behovet for en totalberedskapskommisjon, som Senterpartiet har fremmet forslag om flere ganger.

Rapporten peker på at det manglet en plan for importsmitte da ny smittebølge kom i fjor høst. Her var kontrollen for dårlig. Kommunene har hatt en hovedrolle i håndtering av pandemien, men regjeringen får stor kritikk for å informere for seint og for å ha gitt kommunene for liten støtte i det lokale arbeidet.

Så peker rapporten på at vedtaket om nedstenging av landet i mars i fjor, kan ha skjedd i strid med grunnloven. Det viser behovet for en gjennomgang av lovverket når denne pandemien er over, slik Senterpartiet allerede har fremmet forslag om i Stortinget.

Kommisjonen viser til at strategien må vurderes jevnlig, og at pandemien har hatt store omkostninger for samfunn og mennesker. I den videre håndteringen av pandemien mener jeg at man må avveie byrdefordelingen i samfunnet mye grundigere. Vi bør i større grad åpne opp for å ha ulike regler og tiltak ut fra hvor smittetrykket er høyest.

Når kommisjonen samlet sett konkluderer med at Norge etter ett år med pandemien er blant landene med lavest dødelighet og som er minst rammet økonomisk, vises det til at i Norge har folk tillit til hverandre og til myndighetene. Det er én av faktorene som gjorde det norske samfunnet godt rustet til å møte krisen.

Rapporten fra koronakommisjonen er alvorlig. Den dokumenterer at Norge ikke var beredt da pandemien kom. Dette må føre til læring og en ny politikk for bedre beredskap i samfunnet. Jeg og Senterpartiet forventer at regjeringen nå tar rapporten på alvor, og ikke bagatelliserer eller skjønnmaler de vurderingene og anbefalingene som rapporten inneholder.