(Drammens Tidende)

DRAMMEN: Regjeringen går inn for å gi kommuner med vedvarende høyt smittetrykk 60 prosent flere vaksiner. Dette utgjør 24 kommuner på Østlandet, deriblant Drammen. Det opplyste statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse onsdag klokka 18.

Folkehelseinstituttets (FHI) anbefaling var at de 24 østlandskommunene skulle få 80 prosent flere doser enn de ellers ville fått, fram til alle over 18 år ville vært vaksinert med første dose.

FHI vurderte at både 60 og 80 prosent flere doser til de 24 østlandskommunene ville gitt om lag samme gevinst, og regjeringen har altså gått inn for førstnevnte prosentfordeling.

Det skal redusere presset på de øvrige kommunene i juli.

Disse kommunene vil få flere doser:

 • Asker
 • Bærum
 • Drammen
 • Eidsvoll
 • Enebakk
 • Fredrikstad (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)
 • Frogn
 • Gjerdrum
 • Halden
 • Indre Østfold
 • Lier
 • Lillestrøm
 • Lørenskog (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)
 • Moss (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)
 • Nannestad
 • Nittedal
 • Nordre Follo
 • Oslo (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)
 • Rælingen
 • Råde
 • Sarpsborg (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)
 • Ullensaker
 • Vestby
 • Ås

Unge fram i køen

– Pandemien har rammet veldig geografisk skjevt, fortalte Erna Solberg (H) på pressekonferansen.

Hun sa at vurderingen om å omfordele vaksinedosene har vært vanskelig, og at hun er bekymret for at det kan påvirke fremdriften for den samlede vaksineplanen i Norge.

Omfordelingen gjør at vaksineringen i enkelte kommuner vil ta lengre tid. 319 kommuner må gi fra seg til sammen 30 prosent av sine vaksiner til de 24 østlandskommunene som nå prioritertes til å få flere. Kommunene som gir fra seg vaksiner må nå vaksinere flere av sine innbyggere i julimåned.

På pressekonferansen kom det også fram at personer på 18–24 år rykker fram i vaksinekøen. Disse endringene er i tråd med FHIs anbefalinger.

– Regjeringa har besluttet at de på 18–24 år og 40–44 åringene skal få vaksine samtidig. Vi vil ha ned smittetrykket, og dette vil ha betydning for hele samfunnet. Det er mer smitte blant unge voksne. De har mer sosial kontakt, sa Solberg.

Hun mener at den nye vaksinestrategien i sum vil bli bedre for alle i Norge, og at vaksineomfordelingen vil gjøre at tiltakene kan lettes på raskere.

– Unnskyld til alle fra 25 til 39, år men de har mange andre ting å glede seg over i livet, sa statsministeren.

25- 39-åringene til sist

Den nye strategien innebærer at aldersgruppen 25–39 år vil vaksineres helt til sist.

– Det er alltid noen som kommer sist i køen, og jeg synes vel kanskje at den gruppen fra 18–24 år har båret en ganske stor belastning. Det er her du finner mange av førsteårsstudentene, det er her du finner russekullet. Det er her du finner mange av dem som har hatt en mye kjipere tid fordi de ikke kunne gå på jobb, fordi de ble sittende hjemme og se på en PC-skjerm, sier Solberg.

Da Vorland-utvalget la fram sin rapport tidligere denne uka, tok de til orde for at regjeringen bør vurdere å flytte 18-25-åringer fram i vaksinekøen.

Verken lærere, barnehageansatte eller andre yrkesgrupper skal prioriteres for å rykke fram i koronavaksinasjonsprogrammet.

Janssen-vaksinen frivillig

Regjeringen har også bestemt at AstraZenecha-vaksinen skal tas permanent ut av Norges vaksinasjonsprogram.

– FHI anbefaler at både AstraZeneca og Janssen-vaksinen tas ut av vaksineprogrammet. Også ekspertgruppa anbefaler at vi ikke tar i bruk vaksinene fra Johnson. Dette fordi smitten i Norge nå er relativt lav og vi har god tilgang på andre vaksiner. Her står Norge i en særstilling, sa Solberg.

Hun opplyste også at regjeringa har bestemt at Janssen-vaksinen kun settes på pause, den tas ikke permanent ut av landets vaksinasjonsprogram.

– Vi beholder Janssen-vaksinen i et beredskapslager. Flere land bruker Janssen-vaksinen, og vi venter på å få mer kunnskap om denne vaksinen og mulige bivirkninger.

Regjeringa skal vurdere om Janssen-vaksinen kan gis som en frivillig vaksine utenom vaksinasjonsprogrammet. Flere vurderinger gjenstår før det eventuelt blir et tilbud.

– Men det som i alle fall er sikkert er at Janssen-vaksinen i tilfelle vil bli gratis, og at folk må få god veiledning og informasjon før de eventuelt velger å ta den, sa statsministeren.

– Hvis Janssen-vaksinen skal tilbys, vil de som får den være omfattet av pasientskadeordningen i tilfelle bivirkninger, sier helseminister Bent Høie (H).