Eksamen i kroppsøving, mat og helse, kunst og håndverk og musikk kan bli innført for elever på ungdomsskolen til høsten.

Det opplyser kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til Aftenposten.

– Eksamen i praktiske og estetiske fag kan bidra til å heve statusen til disse fagene. Muligheten for å komme opp til eksamen i disse fagene har vært etterlyst fra flere hold. Samtidig får elevene mulighet til å vise hva de kan i flere fag enn det dagens eksamensordning gir rom for, sier Sanner.

Fra høsten skal det innføres nye eksamensordninger for elever i grunnskolen og videregående opplæring. Bakgrunnen er de nye lærerplanene som trer i kraft. Tirsdag sendes forslag til nye ordninger og regler ut på høring.

Regjeringen ønsker også innspill på hvor mye standpunktkarakterer skal bety sammenlignet med en eksamenskarakter på vitnemålet, samt synspunkter på om karakterer i orden og oppførsel bør droppes.

(©NTB)