Gå til sidens hovedinnhold

Psykiske lidelser utgjør over 20 prosent av sykefraværet i Buskerud

Artikkelen er over 2 år gammel

I årets siste kvartal var det legemeldte sykefraværet på 4,5 prosent i Buskerud. Det var en økning på 0,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Det legemeldte sykefraværet i 3. kvartal utgjorde 352.011 tapte dagsverk i fylket. Den største andelen var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (38,2 prosent) og psykiske lidelser (21,9 prosent).

Dette kommer fram i en pressemelding fra NAV Vest-Viken.

Sykefraværet for landet for øvrig var på 4,3 prosent, en økning på to prosent i forhold til samme periode i fjor.

LES OGSÅ: Listeriabakterier funnet i rakfisk – produkt trekkes fra markedet

Geografiske forskjeller

Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Buskerud. Det høyeste sykefraværet hadde Krødsherad med 5,3 prosent, Nedre Eiker med 5,1 prosent og Flå med fem prosent.

I Øvre Eiker ser vi en nedgang fra 5,2 prosent i fjor, til 4,6 for samme periode i år. Det utgjør en nedgang på 11,7 prosent.

Kommunene med det laveste sykefraværet i fylket var Nore og Uvdal og Rollag på henholdsvis tre og 3,2 prosent.

LES OGSÅ: Tror de vet hva den mystisk hundesykdom skyldes

Størst sykefravær for kvinner

Sykefraværet for kvinner var på 5,6 prosent. Menn hadde et sykefravær på 3,5 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en økning i sykefraværet for menn, mens sykefraværet for kvinner gikk ned.

En del av forskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg.

LES OGSÅ: Personlige tragedier fikk Anette (40) til å begynne med yoga – nå vil hun lære andre å takle motgang og stress

Næringer

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester der sykefraværet var på 6,4 prosent.

Deretter fulgte næringene transport og lagring og forretningsmessig tjenesteyting, med et sykefravær på henholdsvis 5,1 og 4,9 prosent.

Sammenlignet med 3. kvartal 2018 var det næringen informasjon og kommunikasjon som hadde den største økningen i sykefraværet.

Av dem som var sykmeldte hadde 21,1 prosent en gradert sykmelding. Det var en marginal nedgang sammenlignet med 3. kvartal i fjor. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

Kommentarer til denne saken