Hokksund Camping var base for onsdagen pressekonferanse, der det ble annonsert programmet for dette årets festival. De inviterte var representanter fra alle de som er involverte i at festivalen går sin gang. Dette har blitt utarbeidet over ni møter siden fjorårets festival.

Stein A. Strand var ordstyrer, og med et kort og konsist manus ledet han de fremmøtte gjennom hvordan årets festival vil foregå.

Få endringer

I forhold til i fjor blir det få endringer i programmet, men nytt av året er at festivalen vil foregå over fire dager i stedet for tre – fra torsdag 10. august til søndag 13. august. Søndagen vil bli preget av historie, da historielaget vil fortelle litt om Nøstetangen og det nye museet der og informasjon rundt åpningen av dette, presentert av blant annet Bent Ek.

Fra starten av festivalen vil det være allsang på terrassen til Sanden hotell på torsdag, tradisjon tro. Dette vil bli ellevte gang siden det startet i 2011 og vil bli arrangert i regi av Hokksund Mannskor.

I år feirer koret 110-års jubileum, og det skal nok vies oppmerksomhet mot at de har holdt på sammenhengende i alle disse årene.

Terje Kristiansen, Trygve Ingebretsen, Odd Kleven og Nils Gurrik utgjør gruppen 4 Glade Lakser, som har utspring fra mannskoret, som står for allsangen. Det meldtes denne onsdagen at Kristiansen har blitt syk og erstattes i år av et av korets andre medlemmer, Per Simonsen.

Mannskoret skal også komme med innslag under allsangen, og det vil også bli bidrag fra korets kvinnelige støttespiller, sangfuglen Cathrine Isaksen.

På Sanden hotell vil det være underholdning gjennom hele helgen, med Highland Fling, Olav Aas Band og en tribute til ABBA med Voulez-Vous.

Det ble også fortalt at arbeidet rundt sikkerhet har blitt styrket siden i fjor, og at det er ny HMS-ansvarlig for året.

Videre blir det program som vanlig for festivalen, der Korslaget pleier å være et av høydepunktene for mange. Etter at Ullern måtte melde avbud i fjor, skal i år alle bydeler delta med hvert sitt kor. Det går rykter om at Kate Gulbrandsen skal stille med sang og en overraskende fremføring.

I år som i fjor, skal TRASS holde konsert for de minste på lørdag formiddag, og det vil være et show med trylling og magi med Knut Harald Sommerfeldt.

Det blir ingen laksefestival uten laksefiske, så om vær, vann og laksebestand tillater det, og interessen er stor nok blant befolkningen.

Sist, men ikke minst, er bykampen som finner sted hvert år. Konkurransen blant de lokale bedriftene har oppstart på fredag, og vinneren kåres etter korslaget lørdag kveld.