Nye Drammen i pengenød: Ny ungdomsskole på Åskollen kan ryke

I juni vedtok politikerne i Drammen hvor den nye ungdomsskolen på Åskollen skal ligge. Men behovet for ny bybru og nytt sykehjem i Krokstadelva gjør at skolen nå henger i en tynn tråd.