Har fått nok av at Drammen troner verstingstatistikk: – En uverdig situasjon. Vi må få folk ut av fattigdomsklemma

Drammen har mest barnefattigdom og mange er arbeidsledige. Integrerings- og fattigdomsutvalget møtes torsdag for å diskutere hvordan problemet skal løses.