200 mister privat hjemmehjelp: – Tror kommunen kan drive dette minst like godt

1. februar utløper avtalen Drammen kommune har med private tilbydere av hjemmehjelptjenester. Det betyr at 200 brukere får kommunal hjemmehjelp isteden.