Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Eikerbladet ut 100.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område. Søknadsfristen er 4. mai.

– Som en viktig samfunnsinstitusjon vil vi gjerne bidra til gode lokalsamfunn. Vi ønsker å utvikle lokal kultur og identitet og være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i Eiker, sier ansvarlig redaktør Ola Niemann i Eikerbladet.

Et tøft år for mange unge

Dette er andre året på rad som Eikerbladet deler ut 100.000 kroner til lokale lag og foreninger.

– Med den situasjonen vi har hatt det siste året, oppleves det som ekstra meningsfullt å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge, sier Niemann.

Journalistikken og samfunnsoppdraget er Eikerbladets forretningsidé. Det betyr at avisa gjennom løpende nyhetsrapportering og dybdejournalistikk gir folk kunnskap og innsikt, gir dem mulighet til å følge det som skjer i og rundt seg, til å delta i debatten, og engasjere seg i sitt nærmiljø.

Stadig flere oppdager verdien av journalistikken. Gjennom å tegne seg som abonnenter er de med på å bygge sterkere lokale aviser.

25 millioner kroner til gode formål

Pengestøtten fra Eikerbladet inngår i en ordning som omfatter 76 aviser eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Lokalt vil det bli tildelt penger også fra Drammens Tidende, Laagendalsposten, Bygdeposten, Lierposten, Svelviksposten, RHA og Sande Avis.

Lokal jury

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fem år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 4. mai, klokken 16. Deretter skal en jury bestående av personer fra vår avis bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøringen skjer 1. juni.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen.