Forskningsrådet har evaluert fritt behandlingsvalg og konkluderer med at ordningen gir mer valgfrihet, økt mangfold og er svært viktig for mange pasienter. Særlig er det pasienter innen rus og psykisk helse som har god nytte. Det offentlige betaler, mens du som pasient kan velge offentlig, ideell eller privat behandling der ventetiden er kortest. Høyre går til valg for å bevare og videreutvikle fritt behandlingsvalg.

Det offentlige helsevesenet har vist seg som en viktig bærebjelke under koronakrisen. Men vårt helsevesen har tradisjonelt bestått av, og består fortsatt av samarbeid mellom offentlige og private. Slik har det også vært under koronaen. Offentlige sykehus, private feberklinikker, Kommunens vaksinasjonssenter og private testlaboratorier. Det er slik norsk helsevesen er på sitt beste. Å gjøre slutt på det, og skrote fritt behandlingsvalg er ikke oppskriften vi trenger nå.

Da er konsekvensen den at de med tykk lommebok vil kunne kjøpe seg ut av køen, når andre må vente. Det var konsekvensen sist gang Arbeiderpartiet styrte helsepolitikken.

Det blir en todeling som i verste fall er forskjellen på liv og død. Vi har lest om Evelyn, som mener fritt behandlingsvalg reddet henne fra en død i rus. Eller om Frida, som fikk plass på Capio Anoreksisenter i Fredrikstad. Hennes tante kalte det friheten til å overleve. Det er disse menneskene, disse pasientene og disse historiene som drukner i Arbeiderpartiets systemretorikk.

Det er summen av dette som gjør at valgfrihet ikke bare egner seg for «fredstid». Det er noe folk liker, og som gagner oss når det røyner på. For samfunnet som helhet, eller for enkeltindividet.

Vi vet at det fungerer. Og vi vet at det har forbedringspotensial. Med det grunnlaget må vi starte på jobben for at enda flere pasienter får nytte av rettigheten sin. Det kan ikke være slik at geografi eller ideologisk overbevisning hos en fastlege, eller et politisk parti for den del, skal avgjøre om du får god og rask hjelp eller ikke.

Fritt behandlingsvalg har vært og fortsetter å være en viktig sak for Høyre. Det handler om at pasientens helsetjeneste blir best når pasientene kan velge det tilbudet som passer deres situasjon, eller som har kortest ventetid. Derfor ønsker vi at enda flere skal få nyte godt av denne ordningen i neste periode. Det er ikke god timing å ta kampen mot valgfrihet og mangfold. Det vil mest sannsynlig gå på helsa løs.