Gå til sidens hovedinnhold

På tide å få på seg gule vester?

Artikkelen er over 1 år gammel

Nedre Eiker blir fullstendig utslettet i beste splitt- og herske-stil.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er nærmest utrolig hva innbyggerne i Nedre Eiker har måttet finne seg i de siste årene. Først gikk de ledende politikerne bort fra sine valgløfter og valgprogram. Deretter valgte de å neglisjere innbyggernes klare nei til kommunesammenslåing i folkeavstemningen i 2016.
Det hele toppet seg i desember 2016, da man brukte en fullstendig gal påstand om forverret økonomi som grunnlag for å omgjøre sitt tidligere vedtak om selvstendighet. Dette skjedde på et tidspunkt da økonomien tvert imot var i kraftig framgang og inntektsgrunnlaget sterkt forbedret.
«Fake news» var altså et fenomen i Eikerpolitikken før Trump tiltrådte som president i USA. Vi hadde Bent Inge Bye & co.
Nedre Eiker skulle slås sammen med Drammen for enhver pris, selv om Drammen har høyere driftsutgifter og gjeld per innbygger og et enormt investeringsbehov i forhold til Nedre Eikers.
Det betyr kort og godt at vi kan forvente dyrere og dårligere kommunale tjenester i stor-kommunen Drammen enn det vi er vant til i dagens Nedre Eiker.
Byggingen av en ny stor-kommune med Drammen foregår med rekordfart med ordfører Bye som leder av fellesnemnda.
Prosjektrådmannen har utvidet direktør-staben med 60 % og snakker om at innsparingene skal skje ved redusert bemanning på de lavere nivåene, jo nærmere du kommer folket som yter direkte tjenester til innbyggerne.

Bygdestrukturen oppløses
Opplegget er åpenbart at Nedre Eiker-bygda skal rykkes opp med røttene og utraderes i sin nåværende form, uten hensyn til eksisterende strukturer og innbyggernes lokale tilhørighet.
Solbergelva med Solbergmoen blir en bydel sammen med Åssiden, Ytterkollen skal bli en del av Gulskogen og man snakker om Krokstadelva og Stenseth som en bydel. For dem som bor i bygda regnes Stenseth som et sted i Krokstadelva. Til hvilken bydel skal Bommen tilhøre? Kjenner prosjektledelsen overhodet Nedre Eikers bygdestruktur, etablert gjennom et par århundrer?
Dette minner om en splitt- og hersk-strategi for å oppløse Nedre Eiker-samfunnet fullstendig, for alltid.

Hvorfor skal det brukes masse penger til nye gatenavn?
Mange innbyggere får nye gatenavn tredd nedover hodene. Har noen fått en god begrunnelse for hvorfor det skal bruke store summer av felleskassa til dette? Det sies at man ikke kan ha samme gatenavn i en og samme kommune. Hvorfor ikke?
Blir det vanskeligere å skille mellom Storgata i Mjøndalen og Svelvik eller Stasjonsgata i Drammen og i Mjøndalen etter at sammenslåingen er gjennomført?
Hva med matrikkelnumrene? Skal alle få nye gårds- og bruksnumre og hvilke utgifter det medføre for samfunnet? Skal alle få utstedt nye skjøter på eiendommene sine?

Det er utrolig hva både Nedre Eikers og de øvrige kommunenes innbyggere skal finne seg i til tross for at det er vi som må betale moroa og risikere langt dårligere levevilkår.

I juni vil Nedre Eiker kommune gjennomføre en «liksomhøring» om hva som skjedde i prosessen som førte til det fatale vedtaket i 2016, uten at noen får stille oppfølgingsspørsmål i selve møtet og uten et nøytralt fagpanel til stede.
I beste fall vil dette føre til at rådmannen får en ripe i lakken. De som skal svare for seg, er jo de samme som har bortforklart sakens kjernepunkter tidligere.
Selv har jeg studert saksdokumenter til kommunestyret fra november 2015 som knytter seg til om budsjettsaker, kommunesammenslåing og eiendomsskatt. Det er en studie av villedning og feilbedømmelse omkring kommuneøkonomien som savner sidestykke.
Skulle jeg stilt spørsmål i en høring, måtte jeg hatt mulighet til å stille dem spontant i full offentlighet og med nøytrale fagfolk til stede.

Kommentarer til denne saken