Eikerbladet har de siste ukene satt søkelys på flere byggesaker i Øvre Eiker som har ført til konflikt mellom utbygger og ansvarlig myndighet; kommunen. Vi ante at omfanget var stort, men når kommunen i dagens avis forteller at de har 100 uløste byggsaker overgår det vår frykt.
100 uløste saker!

LES OGSÅ: Øvre Eiker kommune har 100 uløste byggekonflikter

I våre artikler har vi gått inn på fire enkeltsaker. Saker der kommunen har ilagt hus- eller hytteeier mulkt, og helt eller delvis forlangt riving. De to største mulktene er på 180.000 kroner hver. Det ser ikke ut til å være nok til å få fart i sakene, langt mindre løsning. Maksimalboten kommunen kan skrive ut til private utbyggere er for øvrig på 200.000 kroner. En av hytteeierne er veldig klar i sin uttalelse; det kommer ikke på tale å godta kravene fra kommunen. Der står den saken, og trolig flere titalls andre.

På mange måter kan det virke som at det er «fritt fram». Det er det selvfølgelig ikke, og de fleste som bygger har alt på stell. Likevel kan det synes om at folk med penger, kunnskap og en sylskarp advokat i ryggen blir kommunen overlegen.

Byggesaksavdelingen i Øvre Eiker kommune er liten. Kommunens juridiske ballast likeså. Konsekvensen av at de få personene som er satt til å forvalte dette fagfeltet på vegne av oss alle blir heftet bort med altfor mange slike konflikter. Det er hverken realt eller rettferdig, ikke overfor de kommunale byråkratene, eller andre utbyggere som må vente lenger på behandling av sin sak. Det råder neppe anarki på dette feltet i Øvre Eiker, selv om det likevel ligner. Det virker også som verktøyene for å få gjennomført kommunens pålegg er for få og for små. Hvis det er riktig må verktøykassen oppgraderes.

I tillegg til å påvirke behandlingstiden på nye byggesaker fra «Ola og Kari Øvre Eiker» kan også mye tyde på at det svekker kommunens evne til å vurdere både byggeskikk og estetikk. Vi har med selvsyn sett hvilke boliger som kommunen har tillatt bygd de siste årene. Det er kanskje ikke så mye å si på det enkelte bygg, men når alle mulige fasader, takvinkler og konstruksjoner «plantes» i en felles klynge gir det et uttrykk og boligmiljø som i beste fall er rart. En som beskrev det over for oss karakteriserte det som uttrykket et østeuropeisk sirkus fra 70-tallet ga. Det er ikke vakkert!

Sirkuset reiste videre og forsvant. Byggene blir stående som en varig arv og som et ettermæle av byggebrunsten fra vår tid.