Gå til sidens hovedinnhold

Sykdom eller skulking?

Artikkelen er over 3 år gammel

For et par uker siden sto hovedtillitsvalgt Knut Sjulsen i Fagforbundet i Øvre Eiker kommune fram i Eikerbladet og slo «sykealarm». Han fortalte om økt fravær og at han hadde opplevd at hans medlemmer hadde ringt ham for å finne ut hvor mange «tredagers» de hadde igjen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Konsekvensen av det store fraværet er ifølge Sjulsen at Øvre Eiker kommune må hyre inn nesten 1.000 vikarer i året. Hans krav er at kommunen må gi 40 av vikarene fast jobb. Uttalelsene er kraftig kost, kontroversielt og tøffe. Vi både håper og forventer at Sjulsen ikke måtte stå skolerett overfor kommunens ledelse etter dette.

Sjulsen er fresk, og vi forstår hvorfor. Han gjør jobben sin; han sier ifra. Årsakene til sykefraværet har sikkert mange årsaker, som han også påpeker, men det er litt for mange MEN. En rekke sentrale personer, naturlig nok flest fra arbeidsgiversiden, har i mange år vært kritiske til den norske sykelønnsordningen. Mange har hevdet at Norge har verdens beste ordning. Så seint som i vår sjekket Faktisk.no denne påstanden med faktagrunnlag fra Eurostat, og hovedkonklusjonen er klar; det stemmer.

«Det norske folk er langt oftere sykmeldt enn våre nordiske naboer. – Det er nesten tabu å ta opp, men vi trenger virkelig en debatt om den norske sykelønnsordningen», sa Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen til Aftenposten og VG nylig. Hun viste blant annet til sykefraværsprosenten hentet fra statistiske byrå/arbeidsdirektorat i de tre landene for 2016. Tallene viser at andelen av arbeidsstyrken som er sykmeldt, er 6,3 prosent i Norge, 3,8 prosent i Sverige og 3,6 prosent i Danmark. I tillegg til dette kommer sykefravær med egenmelding. I Norge koster sykefravær flere titalls milliarder hvert år.

Mange bedrifter er IA-virksomheter (inkluderende arbeidsliv). Det betyr at de ansatte har mulighet til å benytte inntil 24 dager egenmelding i løpet av 12 måneder, med en grense opptil åtte dager per fraværstilfelle. Motstykket er på mange måter Sverige. Der har man én karensdag, hvor de ansatte mister lønn første dag de er borte fra jobb. Deretter dekkes bare 80 prosent av lønnen under sykdom.

Selv om oljebrønnene Norge rår over vil sørge for milliarderinntekter i mange år vet vi at vi har vært på høyden. Toppen er passert. Samtidig er vi så vidt i gang med tidsskillet der vi får flere pensjonister. Vi blir færre til å betale skatt samtidig som oljeinntektene minker og pensjonsutgiftene øker. Det er nærmest politisk selvmord å si at vi må gjøre noe med sykelønnsordningene. At noe må gjøres for å redusere sykefraværet er det ingen tvil om. Det har vært mange fine ord uten effekt. Vi har ikke råd til å være så syke som Ola og Kari har vært i så mange år. Noe må skje, men de kronisk syke må ikke rammes.

STIG ODENRUD

Vi har ikke råd til å være så mye syke.

Kommentarer til denne saken