Mens dagligvarekjedene og mange produsenter jubler over økt salg av grønt og frukt, er det en trist og tørr hverdag for andre deler av matvareprodusentene. Det første er bra, sunt og hyggelig. Det andre er omfattende, sårbart og bare trist. Det er ille for alle bønder, men særlig rammes husdyrbøndene som ikke makter å skaffe nok fôr til dyrene sine. Når matfatet til Dolly og Dagros skrumper må mange dyr slaktes langt tidligere enn normalt. Dette har ført til kø og venteliste på slakteriene, selv om ferier er inndratt og de ansatte stiller opp for å gjøre en ekstra innsats. Så langt har vi ikke hørt om noen dyretragedier som følge av dette, men det er ingen tvil om at dette tar på, ikke bare økonomisk.

Husdyrbønder driver en seriøs avl for å gjøre den neste generasjonen bedre, friskere og dermed også til bedre butikk enn den forrige. Dette er tidkrevende, selv om generasjonsintervallet er langt kortere enn hos oss mennesker. Samtidig skal vi tobeinte være glad for at det ikke stilles slike krav til «avlsdyr» og reproduksjon som hos husdyrene våre. Da hadde det ikke vært så mange av oss.

En hel næring er i krise, import av fôr synes som vanskelig, og som en skummel øvelse skal vi tro Mattilsynet. Mange føler med matprodusentene. Konsekvensene av en svekket næring kan føre til ringvirkninger for mange norske og solide bedrifter, kanskje også for arbeidsplassen din eller naboen. Flere har tatt til orde for å heve tollen på import av kjøtt fra utlandet; importvernet må styrkes. Bakteppet er at flere kanskje fristes av å kjøpe sine kjøttvarer hos «söta bror»; kjøtt fra Sverige, Danmark Tyskland eller kanskje Kypros. Da må du også vite at svenske kjøttprodusenter bruker 3,5 ganger så mye antibiotika som norske. De danske 11 ganger så mye, Tyskland 53 ganger, Spania 62 ganger, mens Kypros tar kaka med 102 ganger så mye. Alt dette ifølge en rapport fra European Medicines Agency (EMA) fra 2016.

Vi forstår at billig mat frister og at flere husholdninger sliter for å få endene til å møtes. Likevel bør dere som fristes av dette umiddelbart gå til sjefen og forlange svenske eller kypriotiske lønninger neste gang dere klager over høye priser i Norge. Vi oppfordrer derfor til å vise solidaritet og stille opp for våre egne.

Det er ingen andre som gjør det.