Øvre Eiker Energi – salgets kval

LEDER: Stig Odenrud er konstituert redaktør i Eikerbladet.

LEDER: Stig Odenrud er konstituert redaktør i Eikerbladet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LederNeste uke sier etter alt å dømme kommunestyret i Øvre Eiker nei salg av Øvre Eiker Energi AS. Et fullstendig nei – ingenting, ingen deler av selskapet skal selges. Betyr det at alt blir som det har vært?
Vi tror ikke det.

I kommunestyremøtet vil allmennheten, altså vi, få rede på hvor mye Ringeriks-Kraft var villige til å betale. Er det snakk om et par hundre millioner kroner, eller er det nærmere 700 millioner kroner. For å dekke selskapet gjeld på cirka 170 millioner kroner er sannheten om budets størrelse nærmere 700, enn 200 millioner kroner.

Vi har knapt opplevd en rykteflom og forsøk på bakvaskelser som i denne saken. Dette går både på sak og person(er). Motivene til begge sider, for det er nærmest to polariserte sider, for å undergrave både det som tradisjonelt blir sett på som venner, og motstandere, har selvfølgelig vært å svekke motparten, og å styrke sitt eget syn.

Uten å gå for dypt inn i rykteflommen; vi har hørt om lekkasjer til konkurrerende aktører, påståtte forbud mot å delta den offentlige i debatten og på et åpent folkemøte, opprør blant de ansatte i Øvre Eiker Energi mot sin egen ledelse og om underslått informasjon, for å nevne noe. Vi er på utsiden og har et kildevern å ta hensyn til.

Vi har likevel ikke mulighet for å vurdere sannhetsgehalten. Vi føler oss likevel sikre på at dette vil henge ved både det politiske miljøet, og de mest meningssterke omkring salgsprosessen. Det taper det politiske miljøet og tilliten til politikerne på. Det samme gjør skattebetalerne i Øvre Eiker.

Hvilke konsekvenser vil et nei få? Som Eikerbladet forteller i dagens papiravis blir det mange flere innbyggere i Øvre Eiker de neste årene, nesten 5.000 flere i løpet av et par tiår. Dette vet også eieren av Øvre Eiker Energi, Øvre Eiker kommune. De som vil selge nå ser mulighet til en rask gevinst for å utvikle kommunen videre. Det trengs, for Øvre Eiker er på mange måter «plommen i egget». Den er en magnet på mange, av gode og forståelige grunner. Det koster. Om behovet for å bygge ut kommunen med bedre infrastruktur, skoler, barnehage og eldreomsorg koster det tilbudet fra Ringeriks-Kraft lyder på er vi ikke sikre på, men det er trolig et godt samsvar.

Et nei kan også få andre konsekvenser.
Hva med rollen til styreleder og administrerende direktør i Øvre Eiker Energi? Flere tunger mener begge må få sparken, og at nye koster må inn i ledelsen av selskapet.
Da tør vi minne om hvem som er eiere, og hvilket ansvar og krav de har stilt til sine toppledere i et kommunalt heleid aksjeselskap.
Har dere vært for kåte på å stille krav til hva selskapet skal utrette, og til årlige utbytte for å spe på kommuneøkonomien? Bør dere også vurdere deres egen posisjon før dere kaster den første steinen?

Motstanderne av salg hevder selvfølgelig at kommunen ikke trenger å investere like mye i framtida som tilhengerne gjør. Litt omorganisering og smartere drift er tilsynelatende løsningen.
Svaret er at dette uansett ikke er noen kvikk-fix.

Øvre Eiker er en rik kommune på mange måter. Det er mange flinke folk som vil det beste for kommunen og innbyggerne. Det er ingen tvil om det. Men, det er behov for mer penger for å møte de utfordringene framtida bringer. Dersom det ikke blir lagt fram en god løsning på veldig mye «smartere løsninger», er kapitalbehovet fortsatt stort, enormt. Det kan innebære en omkamp og en ny salgsrunde av Øvre Eiker Energi.

Et ja til salg betyr selvfølgelig at Øvre Eiker Energi er solgt. Det er ikke reversibelt.
Solgt er solgt.

Uansett utfall – dette kan fort påvirke vårens nominasjon i de ulike partier, kanskje også neste års valg til kommunestyret? Kanskje blir det en ordfører fra Senterpartiet, KrF (hvis de overlever) eller tar de en «Nedre Eiker-vri» der Høyre og Ap deler postkasse?

Artikkeltags