Gå til sidens hovedinnhold

En god forretningsidé

Artikkelen er over 4 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Bygdeposten)

Søstrene Merethe Hagen og Helene Helgheim fra Hokksund satser på å tilby private hjemmehjelpstjenester. I et land preget av mye sosialdemokratisk tankegods, har dette vært en fremmed tanke fram til nå. At noen skal kunne kjøpe seg flere og bedre tjenester fordi de har råd til det, strider mot mye av det vi står for i Norge.

Det er imidlertid slik at mange av dagens ordninger er skapt i en tid da mange pensjonister hadde dårlig råd. I dag er det generelle bildet et ganske annet. En stor gruppe pensjonister er velbeslåtte. Har de råd er det bedre å bruke pengene på en mer tilrettelagt alderdom, og la barna deres – velfødde 50 og 60-åringer arve litt mindre. Det betinger imidlertid at de offentlige tjenestene ikke svekkes for dem som ikke har penger på bok og store verdier. Målet må være en verdig alderdom.

Les også

Falske nyheter florer

Det er trolig en dyd av nødvendighet med mer behovsprøving av tjenester framover, hvis vi skal ta godt hånd om de som trenger det aller mest. Det gjelder både barnetrygd og i alderdommen. Det er et betimelig spørsmål om hvorfor det er automatikk i at man får redusert pris på offentlig kommunikasjon bare fordi man har passert en viss alder. Svært mange av dem som nyter godt av slikt, er i en mye bedre økonomisk situasjon enn de i etableringsfasen.

I takt med at andelen eldre og hjelpetrengende vil øke markant i årene som kommer, må vi nok i større grad regne med å betale mer for tjenestene hvis vi har råd. Det er nødvendig fordi de offentlige utgiftene ikke kan fortsette å stige og det er moralsk riktig fordi vi har råd til det. Det betyr selvsagt ikke at man skal ribbes til skinnet, men vi må regne med å betale en større del av gildet selv, når vi har råd.

Les også

Trump i fri dressur

Men tilbake til søstrene Merethe og Helene. De har bakgrunn fra henholdsvis sykepleie og frisør-faget. Og begge har sett at er behov for mer omsorg og mer stell. De satser i første omgang på å tilby husvask, handling, følge til butikk eller lege, stelle håret, lage mat eller være fritidskontakt. De kan også tilby sykepleietjenester. De vil trolig få mer enn nok å gjøre. Dette er tjenester som ikke handler om liv eller død, men om å kunne unne seg litt ekstra på sine gamle dager. Det har stadig flere godt råd til.

En stor gruppe pensjonister er velbeslåtte.

Les også

Krangler i lange baner

 

Kommentarer til denne saken