De siste dager og uker har det vært et hett tema om ansatte i helsesektoren skal vaksinere seg mot influensa eller ei. Hvor går grensen for hva ansatte som til daglig har som jobb å yte omsorg og pleie overfor gamle og syke har lov til å nekte?

Både kommuneoverlege Einar Braaten i Eiker og rådmann Trude Andresen i Øvre Eiker synes det er greit at ansatte i denne sektoren kan nekte å la seg vaksinere. Det er overraskende. Enda mer overraskende er det at bare én av fire ansatte i sektoren har vaksinert seg. Når den andre kommuneoverlege, Anne Hilde Crowo, forteller at vi kan være smittsomme uten å være syke selv, blir vi enda mer i stuss. Vi må for all del presisere at vi ikke har noen forutsetning for å vurdere det medisinskfaglige. Vi kan også forstå at mange minnes uheldige bivirkninger etter vaksinerunden mot svineinfluensa. Etter at helsemyndighetene høsten 2009 anbefalte å ta vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa, har Norsk pasientskadeerstatning (NPI) utbetalt flere hundre millioner kroner til pasienter som fikk bivirkninger.

Likevel. Når både Folkehelseinstituttet (FHI) og Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler årlig influensavaksine, får «kravet» etter vårt syn stor tyngde. Dette er ikke noen tulleorganisasjoner som lar seg drive med av vær og vind. Her ligger forskning på høyt nivå over tid til grunn. Hva med individets frihet? Hvis helsearbeidere kan nekte dette, kan de også nekte mye annet. En parallell kan livssynsbegrunnet nekting for å sette inn spiral som prevensjonsmiddel eller utføre abort.

Dersom det ikke finnes gode medisinske grunner til å nekte å ta influensavaksine bør en kanskje finne seg en annen jobb. Storsamfunnet forventer at leger utfører abort, og at ansatte i helsesektoren gjør sitt ytterste for sine pasienter, eller kunder om du vil. Det innebærer at en må ta vaksinen for å gjøre livet og hverdagen best mulig for dem man har omsorg for.

Når så mange som 1.000 personer dør hvert år på grunn av influensa, bør det være et kraftig signal. Vi forstår at det øker hastigheten på rulleringen av pasienter og brukere i hjemmetjeneste, på institusjoner og sykehus ved å nekte. Det vil også kutte utgifter til pensjon, men det er vel ingen som har slike hensikter?

LES FLERE LEDERARTIKLER HER!