13. februar er det årsmøte i Nedre Eiker Arbeiderparti. Der kan det bli livat, av flere årsaker. I flere måneder har det vært jobbet for å få flere til å melde seg inn i lokallaget. Motivasjonen for mange er å irettesette kommunestyregruppa etter at de gikk inn for å si ja til kommunesammenslåing med Drammen og Svelvik. Målet er å få et flertall mot kommunesammenslåing, og dermed tvinge kommunestyregruppa til å snu. Og å respektere det partiet selv lovet da de gikk til valg.

For det er ingen tvil om hva partiet lovet i valgkampen for drøyt to år siden: «Arbeiderpartiet har programfestet at vi går inn for at Nedre Eiker fortsatt skal være en egen kommune, men har samtidig gått inn for at spørsmålet må avgjøres ved en folkeavstemning etter at det først er gjennomført informasjonsmøter og en spørreundersøkelse», sto det i valgprogrammet. «Alle» husker rådet fra folkeavstemningen; 55 prosent sa nei til sammenslåing.

Så skjedde det noe. Noe som handler om økonomi og rammevilkår for Nedre Eiker som egen kommune, eller skjedde det egentlig ingenting? Mye av stridens kjerne ligger her. Hva er faktum? Gamle partitravere som Rolf Bergersen tok grep og fikk blant annet partileder Øyvind Hvidsten med på laget. Informasjonen som ble presentert ga bud om en skrøpelig økonomi som egen kommune, og at sammenslåing var redningen.

På den andre siden har blant annet Gunnar Nicolai Halvorsen meldt sin tilbakekomst til partiet. Sammen med flere vil han nå jobbe for at Stortinget opphever vedtaket om sammenslåing. Han har rett i at et politisk vedtak bare står til det neste er fattet. Halvorsen & co. har likevel en svært tøff vei å gå; om ikke umulig så kanskje nesten. Det er mange skjær i sjøen og mange som skal omvendes, både lokalt og og oppover i egne rekker, også på Stortinget. Likevel; Nedre Eiker med sine 25.000 innbyggere er på størrelse med byer som Molde, Lillehammer og Hamar. De står godt på egne bein. Hvis et nytt flertall i politikken i Nedre Eiker nå sier nei til sammenslåing bør det gi gjenklang også i korridorene på Stortinget.

Uansett utfall vil Nedre Eiker Arbeiderparti trenge tid til å lege alle sår og gjenvinne tillit. Redningen kan være at partilaget blir lagt ned og slått sammen med Drammen 13. februar, slik forslaget lyder.

LES FLERE LEDERARTIKLER HER:

Gratulerer Solberg 

Et ballespark fra banken 

Romantikk, sier du – ja visst. Lite effektivt også