Gå til sidens hovedinnhold

«Øvre Eiker-modellen»

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Flere og flere får øyene opp for den flotte kommunen vår mellom Kongsberg og nye Drammen. Kommunen som valgte å stå alene og med dette også møte utfordringene det betyr å være liten. Og måtte tenke smart.

Øvre Eiker kommune har de siste årene fått økt tilflytting til kommunen spesielt gjennom utbyggingene i Ormåsen og Harakollen. Øvre Eiker kommune er ikke vi og dem. Det er oss som lever i kommunen vår og får nye naboer eller skolekamerater i alle former gjennom hverdagen.

Se til Øvre Eiker ...

For en tid tilbake kunne vi lese et leserinnlegg i Drammens Tidende der man ba Drammen kommune se til blant annet Øvre Eiker hvordan denne lille kommunen satser og gir tillit til idretten i form av bygging og samskaping sett i sammenheng med våre nabokommuner.

Jeg er stolt over hvordan Øvre Eiker kommune med Høyre i spissen i mange år har gitt idrett og frivillighet tillit og gode rammebetingelser for å skape vekst og tilbud i form av anlegg og fritidstilbud. Kommunepolitikerne har gjentatte ganger stått opp for å fortsette å gi idretten og frivilligheten gode rammevilkår i form av rentefrie lån.

Så neste gang du er tilskuer, trener eller skal hente barn fra trening i en idrettshall eller fra en fotballbane, så vit at her har kommunens politikere i din kommune vært med på å gjøre dette mulig.

Ett lag!

Kommuneadministrasjonene har et sterkt krav på seg i sin saksbehandling at saker som tas opp skal ha vært gjennom de aktuelle paraplyorganisasjonene. Dette for at rådenes mening skal kunne løftes inn i en politisk behandling og ha reell innflytelse. Dette er unikt i sammenheng med hvordan nabokommunene våre drives. Det er ikke vi og kommunen. Det er oss som bor og engasjerer oss i Øvre Eiker på lag sammen.

Som representant i Øvre Eiker Idrettsråd har jeg sett hvordan kommunepolitikere med Høyre i spissen har jobbet for og gitt innspill til at kommunen i dag har opprettet nye samarbeidsmodeller med frivilligheten det siste året. Det er opprettet paraplyorganisasjoner som idrettsråd og musikkråd for å nevne noen.

Samarbeidskontraktene som er lagt i bunnen er noe vi i Øvre Eiker kan være stolte av å ha med vår kommune. Øvre Eiker Høyre har gjennom sitt arbeid gitt gode rammevilkår og rustet kommunen vår for et fortsatt solid og godt samarbeid mellom idrett og skole.

De neste årene ligger det spennende mulighetsrom mellom disse partene til å skape nettopp store ting sammen. Med like gode rammevilkår uansett hvor du bor i kommunen vår. Jeg opplever at partene legger til grunn i sin tankegang å skape bærekraftige felles løsninger, med stort fokus på kostnadseffektivitet i form av smarte løsninger som kommer innbyggere i bygda til gode. Utleie av skole, samarbeid tekninger og innovative løsninger når det gjelder skoleutbygging, barnehage og uteområder. Jo, det syder og tenkes og planlegges i kommunen vår på mange plan.

Alle tettstedene er viktige

I dag er det allerede samtaler og aktivitet i idretten i Hokksund og det bygges for fullt på Loesmoen. Eiker Kvikk har allerede godt samarbeid med barnehagen og man ser på økt samarbeid med Røren skole. Skotselv og Darbu ser også på enda flere økte muligheter.

Eiker Ski er aktivt med flere steder i kommunen vår for å tenke nye tanker og sikre oss gode rammevilkår for denne idretten gjennom idrettsrådet. Samarbeidsmodeller og kontrakter gjennom kommune og paraplyorganisasjonen gir rom for at gode samarbeid kan skje i hele kommunen vår.

Jeg er også stolt over å se at grunnfundamentet som er lagt til grunn sikrer at kommunepolitikerne med Øvre Eiker Høyre i spissen fortsatt sitter med styringsretten for rammevilkårene som rentefrie lån, leiesatser og utleievilkår for frivilligheten, selv om kommunen vår nå skiller ut eiendomsmassen i eget foretak.

Jo, jeg er trygg på at Øvre Eiker Høyre har tenkt gjennom og rustet oss innbyggere for framtiden vår slik at gode samarbeid fortsetter å blomstre i bærekraftige løsninger for alle oss som skal bo og bruke det som skapes innen skole og fritidstilbud.

Sikrer fortsatt vekst og utvikling

Økt innbyggertall betyr større press på skole og flater der barn kan utfolde seg. Flater som idretten har og blir gitt rom for og oppfordret til å bidra å finne løsninger på.

De neste årene blir spennende i vår kommune og med Høyre ved roret er jeg ganske trygg på at det samarbeidet som har blitt etablert de siste årene vil fortsette å utvikle seg.

Vestfossen har en spennende tid foran seg med skoleutbygging og økt innbyggertall med økt utbygging på Ormåsen. Men Vestfossen har også et av kommunens største fleridretts-foreninger i nærheten og store ting kan skje her for framtiden.

Jeg er trygg på at Øvre Eiker Høyre vil fortsette å jobbe for å skape effekt og gode resultater for oss innbyggere i Øvre Eiker.

Kommentarer til denne saken