Vi lever i et samfunn som krever at vi skal kunne lese og tilegne oss viktig informasjon. Alt fra holdbarhetsdatoer og informasjonsskilt, innhold i matvarer og medisiner til viktige bruksanvisninger. Har du for eksempel alltid klart å lese informasjonskapsler på nettsider som ber deg godkjenne retningslinjer og personvern med liten skrift?

Hele 70 prosent av befolkningen har kastet mat som følge av uleselig holdbarhetsdato eller annen uleselig produktinformasjon. Det er også i mange tilfeller helt nødvendig, sågar livsnødvendig, å få med seg denne informasjonen. Hvis en matvare inneholder noe du er allergisk mot, må det gå tydelig frem av informasjonen på pakken.

All skriftlig informasjon må utformes slik at flest mulig kan lese den.

Det betyr blant annet:

· Stor nok skrift,

· Gode nok kontraster mellom skrift og bakgrunn,

· At det brukes et enkelt språk,

· At du kan komme helt inntil det som skal leses

· At det er gode nok lysforhold.

Norges Blindeforbund Buskerud ber om at din virksomhet sikrer at informasjonen fra dere er utformet slik at alle kan få den med seg. Du kan lese mer om tips til god skriftlig informasjon her: https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming/skrift-og-lesbarhet