(Drammens Tidende)

BUSKERUD/TELEMARK/VESTFOLD: Onsdag starter kvotejakt på gaupe i region to, som tilsvarer de gamle fylkene Buskerud, Telemark og Aust-Agder.

I regionen skal det etter planen tas ut 17 individer av det sterkt truede dyret. Inntil seks kan være hunner eldre enn ett år.

I Norge var det ifølge artsdatabanken 326–460 gauper i 2020.

Inntil seks av de planlagt felte gaupene kan være voksne hunndyr. Familiegrupper er unntatt fra jakt de første tre ukene, skriver Rovviltnemda på sine nettsider.

Drammensregionen hører til jaktområde tre, som strekker seg fra Hønefoss i nord til kysten ved Larvik i sør.

I det aktuelle jaktområdet kan det skytes inntil to gauper, hvorav ei kan være hunngaupe eldre enn ett år.

Jaktperioden er fra 1. februar til 31. mars.