Det er lett å tenke at et lite land som Norge ikke har noen påvirkning på resten verden. Sannheten er det motsatte - vi har skapt en global elbilrevolusjon.

Klimapolitikk er ikke noe Norge kan gjøre alene, men vi kan ha en lederrolle. Det bidrar til omstilling av egen økonomi, samtidig som det skaper ringvirkninger internasjonalt. Vi bruker markedet i miljøets tjeneste. Det betyr at det skal være lønnsomt å velge nye, grønne og miljøvennlige løsninger. Slik skaper vi varige endringer, nye arbeidsplasser og slik gjør vi det enklere for vanlige folk å bli med.

Og det fungerer. Bare se på elbilene: En ny rapport fra DNV GL viser at regjeringens elbilpolitikk ikke bare har bidratt til store utslippskutt i Norge, den bidrar også til store kutt i resten av verden. Norsk elbilpolitikk kan spare verden for 400 millioner tonn CO₂-utslipp frem mot 2050.

Rapporten Klimakur 2030 viser at det er størst potensial for å kutte i norske utslipp innenfor transportsektoren. Høyres mål er at alle nye personbiler skal være utslippsfrie innen 2025. I 2013 var det få som trodde det var mulig. I 2020 er annenhver solgte nybil en elbil, 10 prosent flere enn i 2019.

Nybilsalget øker over hele landet. Viken ligger over landsgjennomsnittet. Det selges flere el-personbiler enn fossile, og Viken har nå fjerde høyest andel person-elbiler i bilparken, rett bak Vestland og Rogaland, ifølge Norsk elbilforening.

Det norske markedet har skapt stor etterspørsel etter batterier og elbiler, som har bidratt til å presse prisene ned. På grunn av et større marked er det blitt mer attraktivt for store bilprodusenter å utvikle ny teknologi. Samtidig har denne teknologien en overføringsverdi. Batteriene kan for eksempel også brukes til å lagre strøm fra grønne energikilder.

Med andre ord bidrar denne satsingen både til lavere utslipp fra transportsektoren og til grønne ringvirkninger i andre næringer. Slik kan man bruke markedet i miljøets tjeneste. Da får vi grønne løsninger som bidrar til verdiskaping og økonomisk vekst, og som kutter utslipp både hjemme og globalt.