Nytt tilbud til barn, unge og familier i Øvre Eiker

​Nå kan alle som har behov for hjelp til et barn, ringe til Familiehjelpa i Øvre Eiker kommune.

DEL

Hva er Familiehjelpa?

Det kan være vanskelig for innbyggere å vite hvor de skal henvende seg når utfordringer oppstår. Familiehjelpa skal bistå barnefamilier når de har behov for tjenester utover det ordinære tjenestetilbudet. De lytter til deg og din families behov, informerer deg om hvilke tjenester kommunen kan bidra med, og sammen med deg og din familie ser de på hvordan utfordringene kan møtes på en god måte.

Telefonsamtalen i seg selv vil nok ikke løse problemene, men kan være god start for å få riktig hjelp raskere.

Hvorfor oppretter vi Familiehjelpa?

Formålet med Familiehjelpa er å lykkes i arbeidet med å sette inn tiltak tidlig der dette er hensiktsmessig. Kommunen tar - sammen med familien, utgangspunkt i behovene, og alle tjenester og fagområder jobber sammen for å finne løsninger, før problemene blir store.

I løpet av våren vil det komme mer informasjon på hjemmesiden om det nye tilbudet. Kommunen tilbyr også å informere om tilbudet på foreldremøter, og andre steder som ønsker informasjon om Familiehjelpa.

Slik kontakter du Familiehjelpa

Ring til tlf. 476 92 052. Dersom du ikke får svar når du ringer, blir du ringt opp igjen. Åpningstiden er mandag til fredag mellom kl. 13:00 og 15:00. Det er seksjon oppvekst som har ansvar for tilbudet.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken