For omtrent 4.000 år siden ble den fineste stridsøksa fra yngre steinalder som er funnet i Norge laget, og nå skal folk få se den utstilt i Oslo.

Siden 1853 har den originale øksa blitt oppbevart ved Universitetets Oldsakssamling i Oslo.

I 2012 bestilte Øvre Eiker kulturminneråd en kopi av Fiskumøksa og denne kopien har siden vært på turné rundt på alle barneskolene i kommunen og en rekke andre steder.

Les også

Setter kundene i fokus

 

Side om side

Nå er kopien imidlertid lånt ut til Kulturhistorisk museum i forbindelse med at den ekte øksa er «Månedens gjenstand» i museets gjenstandskalender.

I forbindelse med utlånet ble kulturminnerådets leder, Nils Petter Hobbelstad, sammen med Reidar Andresen som fant basalsteinen som ble til råmateriale for den nye Fiskumøksa, også invitert på besøk til museet.

God etterligning

De kunne der raskt konstatere at kopien var en meget god etterligning av den originale stridsøksa fra yngre steinalder.