(Drammens Tidende)

DRAMMEN: Inntakskontoret i Buskerud fylkeskommune vil tvinge Amanda Nikoline Nørgård inn på en linje hun ikke har noen mulighet til å klare.

Saken har vekket sterke reaksjoner hos politikere. Både stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H) og fylkestingspolitiker Lavrans Kierulf (Frp) ba i dag Inntakskontoret se på saken på nytt.

Det må brukes litt skjønn, mener de. Fylkesutdanningssjefen og leder av Hovedutvalget for utdanningssektoren, Sissel Urke (V) er opptatt av at regelverket skal følges.

LES OGSÅ: – Som å legge ut rød løper for en elev som kommer til å droppe ut av skolen

Torsdag morgen er det møte i fylkestinget. Lavrans Kierulf, som sitter i Hovedutvalget for utdanningssektoren, sier at han vil ta opp saken i møtet.

Det vil også fylkestingsrepresentant Iselin Haugo (H). På vegne av Høyre vil Haugo i et spørsmål til fylkesordføreren varsle at partiet kommer til å følge opp saken i aktuelle utvalg.

– Imidlertid er det allerede nå åpenbart spørsmål vi ønsker belyst for fylkestinget. Det vil komme flere som Amanda, hvor løsningen for studieplass kan synes enkel, og hvor skolene kan finne smidige løsninger når de har overtatt ansvaret for inntaket. De som kommer etter Amanda må også kjenne seg trygge på at de får den hjelp og veiledning de har krav på i henhold til loven når de søker seg inn på skoleplass på et grunnlag utenom det vanlige, skriver Haugo i begrunnelsen for spørsmålet.

Hun viser til at Åssiden videregående skole selv kom til en løsning.

– Denne muligheten ble ikke gjort tilgjengelig for Amanda. I presentasjonen av saken i Drammens Tidende fremholder mor at det finnes dokumentasjon for særskilte hensyn når det gjelder denne elven, skriver Haugo videre og viser blant annet til erklæringen fra barne- og ungdomspsykiater Hanne Haavik.

Spørsmålet hun stiller fylkesordfører Roger Ryberg er todelt:
– Hvilke frihet har skolene til å ta inn elever når de har overtatt inntaket, i år 20. august? Og hvordan sikres elevene at de får fullt utbytte av sine rettigheter i henhold loven?

Buskerud fylkeskommune overfører fylkestingsmøtet direkte fra klokka 09.00. Du kan følge det her

LES OGSÅ: Ber Inntakskontoret se på Amanda-saken på nytt