Forslag til ny rv. 35 trasé lar vente på seg

Årsaken er at Statens vegvesen fortsatt venter svar fra Samferdselsdepartementet på de nye sparetiltakene som er lagt inn i veiprosjektet.