Alle i nabolaget har fått feil adresse. Og over 2.800 står registrert på et hvitt og grått hus i Krokstadelva

- Det blir mye billigere. Felles middager og greier.