Politiet med gjennombrudd etter likmysteriet på Verp

Etterforskerne mener de har god kontroll på mannens bevegelser. Men mellom nest siste og siste vitneobservasjon har de et tidsvindu på om lag et halvt døgn de ikke har noen observasjoner av mannen.