Les hva som skjer her

Anleggsvei: Feltet til venstre her på fv. 283 ved Horgen, skal brukes som anleggsvei når arbeidene med ny gang- og sykkelvei på strekningen starter opp i 2016.

Anleggsvei: Feltet til venstre her på fv. 283 ved Horgen, skal brukes som anleggsvei når arbeidene med ny gang- og sykkelvei på strekningen starter opp i 2016.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Hvorfor ligger et helt kjørefelt utenfor hvitstripa på Horgen i Øvre Eiker, undrer mange.

DEL

Det er forståelig, for slik det nå ser ut, kan det virke som om store deler av den utvidete fv. 283 forbi Horgen ikke skal brukes.

Flere har reagert på dette da det er ulogisk å utvide veien, for så ikke å bruke hele bredden på den nye veien.

Logisk forklaring

– Det er en logisk forklaring på dette, sier byggeleder Pål Rødby i Statens vegvesen.

Han forklarer dette med at de skal bygge gang- og sykkelvei på østsiden av fylkesveien på denne strekningen.

– I den forbindelse har vi valgt å la det gamle veidekket bli liggende, og bruke det som anleggsvei når vi neste år skal i gang med arbeidene med nygang- og sykkelveien, sier Rødby.

Unngår stenging

Ved å gjøre det på denne måten slipper veivesenet å måtte stenge det ene kjørefeltet mens anleggsarbeidene pågår.

– Vi setter da opp et midlertidig gjerde, slik at maskinene kan jobbe på gang- og sykkelveien uten at det påvirker trafikken på fylkesveien, sier byggeleder Rødby.

Når gang- og sykkelveien ferdigstilles i 2016, vil asfalten og anleggsveien fjernes

– Feltet blir da en del av midtrabatten mellom fv. 283 og den nye gang- og sykkelveien, sier Rødby.

Legger ikke ny asfalt

– Hva skjer i fjellskjæringa ved Buskerud storsenter litt lenger sør på fv. 283?

– Vi har her utvidet veien noe gjort for å øke trafikksikkerheten, og er nå i ferd med å merke opp kjøremønsteret på nytt.

-Blir den nå sammenlappete og ujevne veien asfaltert på nytt før merkingen?

– Nei. Strekket blir trolig ikke nyasfaltert før vi er ferdig med gang- og sykkelveien videre nordover. Et arbeid vi også planlegger å få ferdig i løpet av 2016, sier byggeleder Rødby.

Artikkeltags