(Drammens Tidende)

Vi er inne i en kald periode med islegging i lavlandet i hele Norge. Mange vann er belagt med klar stålis langs kysten fra Rogaland til Finnmark, men det er stor variasjon i tykkelsen, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Fra julaften slår det om til mildere vær med plussgrader i lavlandet fra Agder til Troms, noe som sammen med regn vil svekke lavlandsisen. Østlandet og Finnmark får stort sett kuldegrader, men på Østlandet skaper snø på tynn is usikkerhet. NVE oppfordrer folk til å sjekke isvarslene på varsom.no, der man også finner tips til hvordan man kan ferdes.

Flere gjennom isen

Å ferdes på blank stålis er en stor naturopplevelse, men innebærer også farer om man ikke bruker fornuften og sikrer seg, slår NVE fast.

På Østlandet snødde det på tynn is på de fleste vann i lavlandet 7.–8. desember. Bare de aller minste vannene hadde fått farbar is. Ennå presses det vann opp av hull i isen og hindrer videre isvekst på deler av isflaten, og snøen gjør det vanskelig å vurdere faren. NVE minner om at det allerede er skiløpere som har gått gjennom isen.

Pass på barna

Foreldre bør også passe godt på barna.

– Nylagt is er en magnet på utforskende barn, og iskunnskap må læres, sier Ånund Kvambekk ved isvarslingen i NVE.

NVE anbefaler minst 10 centimeter stålis før man går på isen. Med sikkerhetsutstyr, trening på redning og flere i følge kan man strekke grensen nedover mot 5 centimeter, men da øker faren for å gå gjennom betydelig.