(Drammens Tidende)

DRAMMEN: Som vanlig er gangstien langs Pølsesvingen rammet når vannet stiger, her er det plent umulig å traske uten å bli søkkblaut på beina. Men også videre bortover mot Gulskogen er det stedvis nærmere badebasseng enn gangsti.

Vakthavende meteorolog Håvard Torset hos Meteorologisk institutt sier at det dreier seg om en klassisk stormflo.

– Det ligger et lavtrykk over hele Sør-Norge. Kombinert med sterk vestavind i Skagerak, gjør dette at det fylles opp med vann innover i fjorder og elver, forklarer Torset til Drammens Tidende.

Han sier at den normale floen skulle vært 79 centimeter over nullpunktet. I stedet er den målt til 170 centimeter over «vannstand null». Det betyr altså at vannstanden er rundt 90 centimeter høyere enn normalt.

– Så høy flo kaller vi for ettårsflo. Det betyr at man normalt bare opplever det én gang i løpet av et år, sier Torset.

Vannstanden var på sitt høyeste like etter klokken 16 onsdag ettermiddag. Utover ettermiddag og kvelden trekker vannet seg sakte, men sikkert tilbake. Nattens flo blir langt ifra like heftig.