(Drammens Tidende)

DRAMMEN: Den mest kjente mekleren i Konfliktrådet i Buskerud har vært statsråd i to runder, stortingspresident og fylkesmann. Hun har hatt Nelson Mandela på tomannshånd, spist lunsj med Bill Clinton og var en av talerne i bryllupet til kronprinsparet.

Men det betyr ikke at Kirsti Kolle Grøndahl finner møtene med «fru Olsen i gata» mindre interessante, skriver konfliktraadet.no på sin hjemmeside.

LES OGSÅ: Flere mobbesaker i konfliktrådet

Bruker folkevettet

– Jeg møter de jeg ikke har møtt før. Mange kommer fra kulturer og levekår som jeg bare teoretisk har visst om. Det betyr at jeg må forsøke å sette meg inn i deres sted. Det er nyttig! Vel har jeg vært folkevalgt i mange år, men det er likevel få forunt å få tid til dette i den politiske hverdagen. I meklerrollen kommer virkeligheten litt tettere på meg, sier Kolle Grøndahl til nettstedet.

Der forteller den pensjonerte fylkesmannen i Buskerud om sin nye rolle som mekler.

Hun legger ikke skjul på at en del av dem hun møter ved meklerbordet får bakoversveis når de skjønner hvem som sitter der for å geleide offer og gjerningsperson fram til en ordning begge kan leve med.

– Det som fascinerer meg ved konfliktrådet er at her avgjøres ikke konflikter via jussen, men ved å bruke folkevettet, sier hun til konfliktraadet.no

LES OGSÅ: Ny leder for Aps nye eldreråd

– Saker med butikknaskeri er spennende

Kirsti Kolle Grøndahl er spesielt opptatt av saker med ungdom.

Mens mange av hennes mekler-kolleger gjerne vil ha de mer innfløkte sakene, synes hun saker med butikknaskeri er spennende.

Her kommer ungdommene med nedslåtte blikk og møter butikksjefen som forteller dem hva det betyr å bli frastjålet noe.

– Skyldspørsmålet er klart, så ungdommene kan ikke løpe fra det de har gjort, samtidig som de møter voksne som ser dem. Den langsomme overgangen til hvordan de skal gjøre opp for seg, ender som regel i en avtale hvor de skriver under. Når vi så har fått det til, løfter ungdommene blikket. Det en god opplevelse for oss alle i møtet, sier Kolle Grøndahl,

Og de vanskeligste sakene? De som omhandler vold i nære relasjoner, synes hun.

Konfliktrådet

Konfliktråd er en statlig tjeneste som tilbyr gratis mekling i både straffesaker og sivile saker.

Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.

Å møte til megling er frivillig og alle parter må samtykke til møtet. Konfliktråd er et tilbud til alle, uavhengig av alder.

I straffesaker er megling et viktig alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner – og den eneste reaksjonsformen som legger til rette for at offer og gjerningsperson kan møtes sammen med en upartisk megler.

Flesteparten av de ca. 9.000 sakene som årlig oversendes konfliktrådene kommer fra politiet, men tendensen er at også flere privatpersoner henvender seg for å få bistand.

Eksempler på type saker i konfliktråd er lovbrudd som vold, trusler, innbrudd, skadeverk, mobbing, tyverier – og sivile konflikter som gjelder naboer, familie, husleie eller arbeidsplassen.

Kilde: Wikipedia