Trengs det flere gangbruer over Drammenselva? Dette mener innbyggerne

Er det nok med syv kryssende bruer i Drammen kommune? Eller burde kommunen skjenkes med flere gangbruer? Vi har spurt innbyggerne hva de mener.