Bekymret for å havne i skyggen av kunst-søyle

Kirken som signalbygg: På vegne av kirkelig fellesråd i Øvre Eiker har kirkeverge Arne Solberg sendt brev til kommunen, fylkeskommunen og Tunsberg bispedømme. Medlemmene i rådet er bekymret for at den planlagte søylen vil påvirke både Haug kirke som har vært et signalbygg siden middelalderen. (Foto: Kari Sanden)

Kirken som signalbygg: På vegne av kirkelig fellesråd i Øvre Eiker har kirkeverge Arne Solberg sendt brev til kommunen, fylkeskommunen og Tunsberg bispedømme. Medlemmene i rådet er bekymret for at den planlagte søylen vil påvirke både Haug kirke som har vært et signalbygg siden middelalderen. (Foto: Kari Sanden)

Artikkelen er over 3 år gammel

Øvre Eiker kirkelige fellesråd er bekymret for at Haug kirke kommer i skyggen av Viskum-søylen på Sundmoen i Hokksund.

DEL

Kunst om kring i ring Betong-søylen som er planlagt i rundkjøringen ved Sundmoen i Hokksund, bekymrer det kirkelige fellesrådet i Øvre Eiker.

Ti meter høyere enn kirke-spiret

De er redd for at søylen vil bli distraherende element i forhold til Haug kirke, som har vært et signalbygg siden kirkens opprinnelse fra år 1152. Høyden på søylen som skal lages med Viskums byste på toppen, var planlagt til 61 meter, men er redusert til 43,5 meter på grunn av tekniske årsaker. Det er likevel ti meter høyere enn kirkespiret som stammer fra middelalderen. I et brev til Buskerud fylkeskommune og Tunsberg bispedømme ber fellesrådet om at de nå vurderer prosjektet «Forbilde 2015» grundig i forhold til kirkens historie.

-Det er vårt ansvar og ivareta middelalderkirken Haug. Den har en plassering som er sentral i Øvre Eiker, og har hatt det fra middelalderen og frem til i dag, forteller kirkeverge Arne Solberg.

Han presiserer kirkens betydning og dens plassering i landskapet både historisk og kulturelt.

-Er det da tjenlig å ha en søyle såpass nært kirken, og som blir ti meter høyere enn kirkens middelaldertårn, spør han.

Kulturmiljø

Fellesrådet ønsker at prosjektet vurderes i lys av kulturminneloven og av forvaltningsplanen for kirken, kirkegården og kirkens omgivelser som kullturminne og kulturmiljø. I forvaltningsplanen står det at fellesrådene skal innrapportere til biskopen og fylkeskommunen om planlagte tiltak nærmere kirken enn 300 meter.

-Søylen blir nærmere enn 300 meter, skriver fellesrådet.

Med kirkegården som nabo

Fellesrådet har også sendt brev til Øvre Eiker kommune og uttrykket bekymring for prosjektet med tanke på kirkegården.

-Som gravferdsmyndighet ønsker vi at det vurderes grundig med tanke på pårørende og besøkende på kirkegården. Bør vi unne dem det privilegium og ikke bygge installasjoner i nærheten som vil distrahere, sier Solberg.

Ikke blitt rådspurt

Han understreker at fellesrådet ikke legger seg opp i hva slags kunstverk som skal oppføres i rundkjøringen på Sundmoen. Men som kirkeverge stiller han seg undrende til at de som forvalter av kirken og kirkegården ikke har blitt forespurt underveis i prosessen.

-Vi har ikke blitt involvert i noe form for saksbehandling. Men vi blir gjerne med, sier han.

Blir tatt med i høringsprosessen

I følge konstituert rådmann i Øvre Eiker, Morten Lauvbu vil fellesrådet i Øvre Eiker bli hørt når saken skal behandles. I følge Lauvbu krever alle rundkjøringsprosjektene en formell godkjenning etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Gjennomføringen av et slikt prosjekt vil også kreve søknad om dispensasjon fra kravet om reguleringsplan.

-Saken vil bli hørt hos berørte parter før den legges frem til politisk behandling, sier Lauvbu. Det foreligger ikke noe formell søknad enda. -Det er ingen tvil om at kirkelig fellesråd skal høres hvis det fremmes en slik søknad, understreker han.

-Høyden har ikke noe å si

Verken Lars Loe eller Morten Viskum mener at høyde vil påvirke kirkens rolle som et signalbygg.

-Det er mange kirker i New York som er langt lavere enn bygningene rundt, sier Lars Loe i Loe Betong.

Bedriften er i prosjektet «Forbilde 2015» ansvarlig for rundkjøringen på Sundmoen.

-Men du må snakke med Morten Viskum, det er han som har styr på dette, sier han.

Dialog

Kunstneren Morten Viskum forteller at han har invitert seg selv til et dialogmøte med medlemmene i fellesrådet, uten å ha fått tilbakemelding. Han stiller gjerne opp for å ta opp problematikken, og mener at alle er berettiget en mening. Viskum er enig i hva oppdragsgiveren Loe uttaler.

-Jeg er så pass mye ute og reiser, og det er mange steder hvor kirkebyggene ikke er av de høyeste. Det handler ikke om det, sier kunstneren.

Artikkeltags