Bygg flere boliger

Oslo  20150730.
Sandakerveien 99 på Storo i Oslo bygges om til studenthus med 166 hybelleiligheter.
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Oslo 20150730. Sandakerveien 99 på Storo i Oslo bygges om til studenthus med 166 hybelleiligheter. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

De siste fem årene er det blitt 45.000 flere studenter i Norge.

DEL

Meninger (Bygdeposten) I samme periode er det bygget 7.743 nye studentboliger. Det viser tall fra Norsk Studentorganisasjons (NSO) nye studentboligundersøkelse.

Det betyr at vi fremdeles er langt unna målet om at 20 prosent av studentene skal kunne tilbys egen studentbolig. Dermed fortsetter presset mot det private leiemarkedet, og mot studentenes økonomi.

Dette kommer på tross av en forholdsvis sterk satsing på studentboliger i det siste. Høyre gikk til valg på å bygge 2-3.000 nye i året, og de to siste årene har regjeringen bevilget nok penger til å bygge 2.200 nye studentboliger årlig. – På tross av dette ser vi kun en marginal økning i andelen studenter som får tilgang til studentbolig, sier leder Marianne Andenæs i Norsk Studentorganisasjon til NTB.

Andenæs sier videre at mangelen på relativt billige boliger antakelig vil føre til at flere studenter må velge deltidsjobbing på bekostning av studietid for å få endene til å møtes. At mange studenter presses ut i det private leiemarkedet, vil også kunne drive opp prisene der. Det vil gå ut over alle som ikke har råd til å kjøpe en egen bolig. Dette vil inkludere andre utsatte grupper, særlig de med svak tilknytning til arbeidsmarkedet.

Det er altså mange gode grunner for å ta situasjonen på alvor. Det snakkes mye om hva Norge skal leve av etter oljen, og en ting synes alle enige om: Norges menneskelige kapital blir bare viktigere og viktigere i årene framover. For å utvikle produkter og bedrifter som kan gi oss de inntektene som trengs for å opprettholde vårt velferdsnivå, er vi avhengig av mennesker med høy utdannelse og stor kompetanse på mange områder.

En investering i utdanning og kompetanse er derfor en investering i vår felles framtid. At det behøves flere studentboliger er det da også bred politisk enighet om. Høyre har bare delvis nådd sitt mål om 2-3.000 nye boliger. Arbeiderpartiet vil nå sette målet til minst 3.000. Mens SV, som gikk til valg med et løfte om 2.000 nye boliger årlig, nå vil ha 5.000. Grunnlaget for en felles, politisk satsing på enda flere studentboliger bør derfor være til stede.

Det er pr. nå vanskelig å si hvilket måltall for nye boliger som er det rette. 2.000, 3.000, 5.000? Poenget er da heller ikke å love så mange som mulig, det er å bygge det antall som må til for å nå målet om 20 prosent dekning. Hvor mange boliger dette rent konkret vil dreie seg om, vil også avhenge av hvor mange nye studenter vi får i årene framover. De blir forhåpentligvis stadig flere, og da er våre politikere nødt til å følge opp med nok studentboliger.

En investering i utdanning og kompetanse er derfor en investering i vår felles framtid.

Stein Sneve, kommentator

Artikkeltags