Ingen skadd da hallen klappet sammen

Om det er snø eller vind som er årsak vites ikke, men bygningen har fått en solid knekk.