– Det er ganske arrogant at de ikke ville høre på oss. Vi blir behandlet som vi ikke kan, eller vet noen ting

Ingen politikere svarte på invitasjonen til å presentere sitt partiprogram.