Bommene skulle vært montert fem uker før dødsulykken i Danmark

Kim André Nielsen og Benjamin Sørvang Nielsen mistet livet i en tragisk ferietur i Danmark. Mor og datter satt også i ulykkesbilen, men kom fra hendelsen uten alvorlige skader.

Kim André Nielsen og Benjamin Sørvang Nielsen mistet livet i en tragisk ferietur i Danmark. Mor og datter satt også i ulykkesbilen, men kom fra hendelsen uten alvorlige skader. Foto:

Ny avsløring viser at bommene på planovergangen skulle ha vært montert fem uker før dødsulykken fant sted.

DEL

(Drammens Tidende) DANMARK: Det var 6. juli at Kim André Nielsen og sønnen Benjamin fra Hokksund omkom i en tragisk ulykke da personbilen familien satt i kolliderte med et tog ved en planovergang ved Trustrup i Danmark. Mor ble lettere skadet, mens datteren ikke skal ha blitt fysisk skadd i ulykken.

Kort tid etter at ulykken fant sted, ble det kjent at planovergangen ikke var sikret med bommer. Bommene lå i gresset ved siden av overgangen, i påvente av å bli montert.

Aarhus Letbane har i etterkant av ulykken fortalt at sikkerheten ved planovergangen har vært etter forskriftene.

Det er imidlertid planlagt en hastighetsøkning på strekningen. Når hastigheten økes fra dagens fartsgrense på 75 km/t, til 100 km/t, blir det påbudt å sikre alle planoverganger med bommer.

Det er BaneDanmark som skal stå for oppgraderingsarbeidet langs strekningen, som etter planen skal stå ferdig innen 1. oktober 2019.

Prosjekt tre måneder forsinket 

Nå avslører danske Berlingske, gjengitt av Dagbladet, at bommene på den aktuelle planovergangen etter planen skulle vært montert 1. juni – fem uker før dødsulykken fant sted.

– Bommene monteres utelukkende på grunn av at Aarhus Letbane skal kunne kjøre i 100 km/t, som kreves for å kunne tilby to tog i timen på strekningen.

– I den forbindelse hadde BaneDanmark i samarbeid med Aarhus Letbane planlagt at planovergangene mellom Ryomgård og Grenaa suksessivt skulle være klare til bruk seinest 1. juni 2019 – avhengig av at alle godkjennelser fra myndighetene var på plass, skriver BaneDanmark i en e-post til den danske avisa.

Oppgraderingsarbeidet ble imidlertid satt på vent på grunn av at Aarhus Letbane skulle overta ansvaret for Grenaabanen fra BaneDanmark i løpet av 2019, skriver Dagbladet.

Det er nesten fire måneder siden Aarhus Letbane overtok ansvaret for strekningen, 1. april, men prosessen med å bli godkjent som infrastrukturforvalter forsinket oppgraderingsarbeidet med tre måneder.

Forsinkelsen gjorde at overgangen ble stående uten bommer, men med blinkende lys og ringende klokker som varslet om tog, da ulykken skjedde. Det er foreløpig ikke kjent om dette varslingssystemet fungerte da ulykken inntraff.

Artikkeltags