Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) presenterte tiltakene etter et møte med Bondelaget og Norges Bonde- og Småbrukarlag mandag ettermiddag.

Mens mange nyter Syden-temperaturene som har vært i Sør-Norge i sommer, gjør den verste tørken siden 1947 at bøndenes fôravlinger er langt under det normale.

– Vi har hatt en ekstremt krevende sommer. Denne tørkesituasjonen har vært utfordrende for mange bønder, og spesielt for husdyrprodusentene, sa Dale.

LES OGSÅ: Neste gang du klager på norske priser bør du umiddelbart be om svensk lønn

Myndighetene har allerede innført flere tiltak, men ser seg nå nødt til å ta ytterligere grep.

– Nå står vi overfor en situasjon med værutsikter som tilsier at vi ikke kan håpe på ekstremt store tredjeavlinger, som normalt kunne berget situasjonen, sa Dale.

Han lanserte ti punkter som i første omgang skal bidra til å hjelpe bøndene. På sikt kan det også komme flere tiltak, men disse vil ta lengre tid til å utarbeide.

Blant annet vil man framover gi dispensasjon på kravet om fôropptak på beite, forskuddsutbetalingene på avlingsskadeerstatning blir økt til 70 prosent av summen og det opprettes flere kontrollstasjoner slik at importert fôr kan losses av på flere havner.