Styreleder for Modum Næringsråd, Ole Johan Sandvand, mener Øvre Eiker har mye å tjene på å stå sammen med naboene i nord. Det kommer fram i en pressemelding.

Allerede 2019

- Vi har gjort et meget grundig arbeid for å svare på fylkets rapport. To jernbanespesialister har tegnet ruteforslag som kan gi to tog i timen til Hokksund allerede fra 2019. De har funnet lommer i dagens ruteplan som kan utnyttes, noe som gir ett tog i timen fra Oslo til Vikersund og dermed ekstra tog til Hokksund, Mjøndalen og Gulskogen. Den tette togtrafikken Hokksund – Kongsberg gjør at det ikke er fysisk mulig å kjøre disse togene til Kongsberg, forklarer Sandvand.

En rapport Buskerud fylkeskommune har sendt ut på høring antyder at reisende mellom Øvre Eiker, Modum og Ringerike også i fremtiden må sette seg på bussen – ikke toget. Det ønsker politikere og næringsliv i Modum å forhindre, og har i sitt høringssvar funnet løsning for to tog i timen til Hokksund allerede fra 2019.

- Viktig for regionen

De siste ukene har næringslivet og politikere i Modum vært i dialog med naboer i Øvre Eiker, Sigdal, Krødsherad og Ringerike for å finne et høringssvar alle kan enes om. Sandvand håper kommunestyret onsdag vil samle seg om forslaget Modum har utarbeidet. 
- Ett felles svar vil stå langt sterkere enn fem svar som peker litt i hver sin retning. Vi har positive signaler fra både næringsliv og de andre fire kommunene om at de vil støtte vårt utkast til høring, og håper politikerne i Øvre Eiker vil vedta samme ordlyd som de har fått ettersendt, sier Sandvand videre i pressemeldinga.

Et lokaltogtilbud på Randsfjordbanen vil være viktig for langt flere enn reisende mellom Øvre Eiker og Modum mener næringsrådslederen.

- Togtilbud Hokksund - Hønefoss er avgjørende viktig for utviklingen av hele regionen, og vil gjøre Buskerudbyen, Ringeriksregionen og Midt-Buskerud til en sterk felles bo- og arbeidsregion vest for Oslo. Dette vil bli enda viktigere når Ringeriksbanen står klar om ti år. En rekke arbeidstakere vil få tilgang til flere arbeidsmarkeder i kort reiseavstand med toget, sier han i pressemeldinga.

LES OGSÅ: Tog i sneglefart på grunn av telehiv