Young Ambassadors er et partipolitisk nøytralt utdanningsprogram for elever i den videregående skole. Programmet tar hvert år inn 20 samfunnsengasjerte og kunnskapssøkende deltakere, som hver får sin egen mentor.

Motivasjon

Gjennom debatt, gruppearbeid, foredrag og mentorordningen, jobber Young Ambassadors for å stimulere, inspirere og motivere ungdom til å realisere sitt fulle potensial, på en måte som kommer samfunnet til gode. Seminarene tar for seg viktige samfunnsområder, som blant annet kultur, internasjonalt arbeid, helse, innovasjon, næringsliv og verdiskapning, politikk, klima, forskning, og finans.

 

Unge stemmer

Deltakerne får to utfordringer i løpet av året, den første er å skrive et leserinnlegg og få det på trykk. Den andre utfordringen er å skrive en framtidsrapport. Her har deltakerne skrevet om ulike problemstillinger som vil ha stor betydning for Norges framtid.

– Rapporten skal bidra til å løfte fram unges stemme i samfunnsdebatten. Vi er helt avhengige av at de som eier framtiden kommer på banen og utfordrer det bestående. Denne rapporten skal overleveres til statssekretær, Atle Simonsen, forteller kommunikasjonsansvarlig Maria Qureshi i Young Ambassadors.

Mathilde Tybring-Gjedde, tidligere deltaker i programmet og nå stortingsrepresentant, vil holde et foredrag for deltakerne om ungdomsengasjement. Dette skjer ved Den Norske Opera og Ballett 3. april.

LES OGSÅ: Ungdomstips til Ramadan 

Young Ambassadors

  • En norsk stiftelse som driver et utdanningsprogram for samfunnsengasjert og kunnskapssøkende ungdom.
  • Gjennom ett år med lærerike seminarer, personlig oppfølging og spennende utfordringer ønsker de å inspirere og motivere ungdom til å realisere sitt fulle potensiale – til samfunnets beste.
  • Er basert på frivillig arbeid av en gruppe norske studenter, med god støtte fra mange aktører. De nærmeste støttespillere er den amerikanske ambassade, First House, Google, BA-HR og McKinsey & Company.
  • Stiftelsen Young Ambassadors er registrert i Stiftelsesregisteret som ideell organisasjon «Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål».