Ministeren verner Veia for alltid

MINISTErbeøk: Bildet bla tatt da Ola Elvestuen besøkte Krokstadelva i juli 2018.

MINISTErbeøk: Bildet bla tatt da Ola Elvestuen besøkte Krokstadelva i juli 2018. Foto:

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har vernet Veia naturreservat i Nedre Eiker.

DEL

Fredag vernet departementet i alt 18 skogområder i åtte fylker. Vernevedtaket er enda et skritt mot målet om vern av ti prosent av skogarealet.

LES OGSÅ: Ingen fangst for ministeren

Naturmangfold

– Skogvern er et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Mer enn 1100 truede arter, og en rekke truede naturtyper, finnes i skogen. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Det er derfor viktig at vi verner de viktigste skogarealene slik at vi bidrar til å bedre situasjonen for truede arter og naturtyper, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Dagens vernevedtak omfatter ca. 59 km nytt verneareal med ca. 37 kmproduktiv skog.

LES OGSÅ: Minister på skolebenken i bushen 

Sterk satsing

I 2019 er bevilgningen videreført på et høyt nivå med 444 millioner kroner. Samtidig er tilsagnsfullmakten tredoblet fra 116 millioner kroner til 351 millioner kroner, noe som gir grunnlag for omfattende skogvern på statsgrunn. Statsbudsjettet gir dermed rom for å verne mer skog i 2019 enn noen gang tidligere.

Fakta: Hva er frivillig skogvern

Frivillig vern av skog innebærer at miljømyndighetene definerer hvilke skogtyper og skogarealer som bør vernes.

Ut fra dette tilbyr skogeier areal for vern. Etter en vurdering av om området har naturfaglige kvaliteter som tilsier at det bør vernes, forhandles det frem en avtale mellom skogeier og staten.

Skogeier avstår retten til å drive skogbruk i naturreservatet, og får derfor erstatning for tapte framtidige inntekter knyttet til skogbruk i området.

Normalt er jakt, fiske og høsting av bær og sopp tillatt.

Skogeier beholder eiendomsretten, samt jakt- fiske og beiterettighetene i området.

Eventuelle hytter eller setrer kan brukes og vedlikeholdes som før.

Dersom skogeier ikke er fornøyd med utfallet kan han/hun trekke seg underveis i verneprosessen.

Disse områdene er vernet

 1. Trestikle naturreservat i Drammen kommune, Buskerud
 2. Veia naturreservat i Nedre Eiker kommune, Buskerud
 3. Oslien naturreservat i Nore og Uvdal kommune, Buskerud
 4. Århanemyra naturreservat i Nittedal kommune, Akershus
 5. Slitu naturreservat i Eidsberg kommune, Østfold
 6. Sakseåsen naturreservat i Marker kommune, Østfold
 7. Rudslandet naturreservat i Trøgstad kommune, Østfold
 8. Skjeftkjølen naturreservat (utvidelse) i Trysil kommune, Hedmark
 9. Tronkberget naturreservat (utvidelse) i Stor-Elvdal kommune, Hedmark
 10. Sætersjøberget naturreservat i Våler kommune, Hedmark
 11. Turrtind naturreservat i Nordre Land kommune, Oppland
 12. Avrillen naturreservat i Gran kommune, Oppland
 13. Vesleåa naturreservat i Gran kommune, Oppland
 14. Urvatnet-Litjbumyran naturreservat (utvidelse) i Meldal kommune, Trøndelag
 15. Urdvatn og Kallingshei naturreservat (utvidelse) i Åmli kommune, Aust-Agder
 16. Øygardsmarka og Brattfossheia (utvidelse) i Birkenes kommune, Aust-Agder
 17. Eldåa naturreservat (utvidelse) i Stor-Elvdal kommune, Hedmark
 18. Ursvatnet naturreservat i Brønnøy kommune, Nordland

Statskog SF er grunneier i områdene Skjeftkjølen, Tronkberget, Sætersjøberget, Urvatnet-Litjbumyran og Eldåa. Øvrige områder inngår i arbeidet med frivillig vern av privateid skog.

Artikkeltags