Gjør god butikk på boller og brød - 130 millioner i formue

Av de 15 rikeste i Nedre Eiker er tre av dem i baker-familien Klausen. Til sammen har de en formue på 130 millioner kroner.