Kampen mot sorteringssamfunnet og endring av abortloven er KrFs fanesak. Her har Høyre og Erna Solberg allerede kommet KrF i møte.

Vil ikke ha endringer

Hun har åpnet for å endre ordlyden i abortlovens paragraf 2c, den såkalte «Downs-paragrafen», som tillater senabort dersom det er fare for alvorlig sykdom hos fosteret. Men både Frp og Venstre har kraftig motsatt seg endringer som vil innskrenke eller fjerne kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

Derimot vinner KrFs kamp mot tvillingabort bredere støtte. Venstre vil se på saken, mens Senterpartiet allerede har varslet at de vil legge fram forslag om å fjerne retten til tvillingabort, altså muligheten til å fjerne ett foster ved tvilllingsgraviditet.
 

Økt barnetrygd

Fattigdomsbekjempelse, herunder barnetrygd og familiepolitikk, står høyt på KrFs agenda. KrF vil blant annet hente 10 milliarder kroner i økte skatter for å heve barnetrygden fra dagens 12.000 kroner til 20.000 kroner i løpet av de neste tre årene.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen har tidligere uttalt at det ikke vil være målrettet å øke barnetrygden. Det samme var budskapet fra statsminister Erna Solberg (H) da statsbudsjettet ble lagt fram 8. oktober.

Samtidig har det kommet signaler om at de to regjeringspartiene ønsker å styrke barnefamiliers økonomi, men at de kan tenke seg en annen innretning. I tillegg har KrF programfestet at de vil øke kontantstøtten fra 11 til 14 måneder og innføre lovfestet rett til å jobbe i 80 prosent stilling for småbarnsforeldre.


 

Asyl og klima

Et annet potensielt kinkig område kan bli asylpolitikk. Ifølge kilder i KrF er det et krav at Norge tar imot flere kvoteflyktninger enn de 3.000 regjeringen har åpnet for i statsbudsjettet. Frp ønsker på sin side ytterligere innstramminger i asylpolitikken.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som skal lede sonderingene med regjeringen, har også trukket fram kraftigere klimatiltak som en av sine kampsaker. Utslippene må ned, og omleggingen til fornybar energi må intensiveres, mener han.

KrF-ere krever også en nedtrapping av subsidiene til oljenæringen. En annen potensiell problemsak som de borgerlige partiene må enes om er bioteknologi. KrF er blant annet imot at det åpnes for eggdonasjon og assistert befruktning for enslige.

Både Høyre og Frp har på sine landsmøter gått inn for eggdonasjon, mens Venstre har gått inn for å tillate dette også for enslige.

Fiskeri og landbruk

Også fiskeri og landbruk kan bli problematiske områder. KrF at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet reduseres. Når det gjelder fiskeri, krever KrF stans i planlagte liberaliseringer. Kvoter skal ligge hos aktive fiskere som er bosatt langs kysten, og ikke gjøres til investeringsobjekter.

Ropstad har tidligere også varslet at KrF vil fortsette kampen mot 350-kronersgrensen på netthandel, som han har omtalt som «meningsløs». I sitt budsjettforslag for 2019 går regjeringen inn for å beholde det omstridte avgiftsfritaket.

I fjor brukte nordmenn over 22 milliarder kroner på varekjøp i utenlandske nettbutikker. (ANB-NTB)