(Bygdeposten)

Tellekorpset har vært på gangen, og gjort jobben sin. Buskerud KrF mener at partiet bør gå i regjering, og de bør søke mot Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

34 delegater har gått inn for dette alternativet, mens 23 stemte for å gå inn i dagens regjering. I tillegg stemte to delegater blankt.

Nå skal møtet avgjøre hvor mange røde og blå delegater som skal sendes til partiets ekstraordinære landsmøte.

Hvor mange og hvordan?

Buskerud KrF skal sende seks delegater til landsmøtet, men fordi fylkesleder Hege Iren Fossum, som vil stemme for det blå alternativet, sitter i landsstyret er det debatt om hvor mange blå representanter som faktisk skal velges fra kveldens møte på Noresund.

Stemmetallet, som viser 57,6 prosent i rød favør, skulle tilsi fire «røde» delegater og to «blå». Noen mener likevel altså at Fylkeslederen ikke skal telel med, og at det derfor skal velges tre «røde» delegater og to «blå» noe som vil bety 50-50 representasjon fra Buskerud når landsmøtet faktisk finner sted.

Klokka tikker nå mot 21. 30 mandag kveld – møtet på Noresund skulle vært ferdig 21.00.

Ryker KrFU?

I det opprinnelige forslaget fra Arbeidsutvalget i Buskerud KrF var Sara Tellefsen satt opp som delegat til landsmøtet. Hun representerer KrFU, og er blant de såkalt «blå» delegatene. Det kan bety at hun, og dermed KrFU, ikke kommer til å bli representert fra Buskerud inn på landsmøtet.

Det blir ikke satt pris på blant de unge som har møtt fram på årsmøtet på Noresund.

Endelig avgjørelse

I det klokka tikker mot 22.00 har endelig Buskeruds KrF-ere bestemt seg for at de faktisk ønsker å sende fire «røde» og to «blå». Den ene av de blå er fylkesleder Hege Iren Fossum, som ikke er valgbar.

Etter noe om og men ble også fylkestingsrepresentant Trond Johansen valgt som «blå» repressentant til landsmøtet.

Akkurat nå telles det opp hvilke fire som skal representere den «rød» siden.

De fire «røde» representatene som skal representere Buskerud er første nestleder Turid Solerg Thomassen, andre nestleder Helge Haraldset Hafsås, Cathrin Janøy, som var andrekandidat til forrige stortingsvalg og Ludvig Munkejord fra Gol.

Fylkesleder Fossum poengterer at årsmøtet har vedtatt at ingen mandater reiser bundet.